top of page

Bakterier

99,9 % eller høyere effektivitet bevist i henhold til ISO 22196, JIS Z2801, ISO20743 og ASTM E2149.

Virus

Effekten er bekreftet for eksempel mot Corona 229E-virus og H1N1 og H3N2 influensa A-virus i henhold til ISO 21702 og ISO 18184.

Mugg og sopp

Effektivitet bekreftet i ISO 846-tester.

Tilpasses ditt materiale

Vi tilpasser vår teknologi/masterbatch til mange forskjellige vertsmaterialer/-granulat. For å kunne gjennomføre en tilpasningsprosess trenger vi informasjon om hva slags vertsmateriale/granulat deres produkt er laget av. Denne informasjonen finner du i ditt produkts sikkerhetsdatablad eller teknisk datablad.

Produksjonsoppsett

Når vi vet vi de inngående tekniske data for å matche deres vertsmateriale/-granulat, er det nødvendig å vite type maskin(er) i deres produksjon og innstillinger/alle kjøreparametre på maskinene for å kunne gjennomføre en korrekt testproduksjon.

Kvalitetssikring

Etter testproduksjon sendes noen produkter til et av våre uavhengige laboratorier for en standardtest. ZincIn kan også være behjelpelig med å utvikle oppsett, som direkte i din produksjon, bekrefter fullstendig integrering av teknologien og at den yter som ønsket.

Kvalitetskontroll

Etter at det uavhengige laboratoriet har gjennomført en standardtest og bekrefter ytelsen, mottar vi et sertifikat med all informasjon på sendte prøver. Produktet har gjennom dette oppnådd en sertifisering som er knyttet opp mot en eller flere av ISO-standardene man på forhånd har avtalt. Sammen med produsent sørger vi for å kvalitetssikre at hver eneste produksjonsserie følger alle nødvendige data/parametere, samt at det gjennomføres regelmessige stikkprøver fra forskjellige produksjonsserier hvor det sendes produkter for testing hos laboratoriet som leverte sertifiseringen.

bottom of page