Teknologiens bruksområder er tilnærmet like allsidig som det finnes produkter i verden. Den bidrar til å forhindre smitte gjennom å skape renere overflater på produktene hvor den er integrert, til å redusere utfordringer som bakterievekst og biofilm i produkter knyttet til emballasje, luftkondisjonering, ventilasjon, vannforsyning, avløp mm. Videre kan den benyttes i implantater og proteser hvor man også ønsker å unngå bakterie- og infeksjonesproblematikk.

Matsikkerhet og friskhet

Holder maten friskere og ferskere lengre, og presterer på det høyeste nivå i forhold til trygghet rundt maten. Forhindrer krysskontaminering og forhindrer bakterievekst og dannelser av biofilm eller annen uønsket vekst. Reduserer i tillegg utbrudd eller annen form for forflytning, minsker vond lukt og operetteholder ferskheten for produktet.

 

Medisinsk utstyr

En av de største risikoene ved innsetting av proteser/implantater er risikoen for infeksjon. Det hender at det oppstår infeksjon i beinvevet rundt protesen. Det kan skyldes bakterier som er havnet der under operasjonen, eller det kan være spredning av bakterier til proteseområdet via blodet fra en annen del av kroppen. Noen ganger er dette hissige infeksjoner som raskt gir mye smerter og ubehag. Andre ganger kan en slik infeksjon utvikle seg over lang tid og gi lite plager, i hvert fall i starten.

Ved å forhindre biofilm (bakterier) og spredning av disse på overflaten av implantatene med den biokompatible Parx-teknologien så etterlignes forsvarsmekanismen til det menneskelige immunforsvaret. Å øke sikkerheten til plastmaterialer i sykehusmiljøer vil kunne redusere smitte/spredning av nosokomiale infeksjoner (ref- sykehusinfeksjoner).

For eksempel kan det nevnes at 0,5-1% av pasienter som får innsatt protese i hoften, og 0,5-2% av de som får innsatt kneprotese, må reopereres på grunn av bakteriell infeksjon omkring protesen. Bare i Norge så er det i overkant av 20.000 personer som hvert år får innsatt en leddprotese.

 

Forbedret hygiene

Fordelene med en mer hygienisk overflate er utallige og bruksområdene uendelige. Produkter som inneholder Parx-teknologien oppnår en større trygghet ved bruk enn tilsvarende produkter uten denne teknologien. Vi kan nevne mange eksempler, men ett av disse er plastbokser i sikkerhetskontrollen på flyplasser, handlekurver etc. – plastprodukter som mange benytter hele tiden. Det finnes mange studier og publikasjoner som bekrefter utfordringer knyttet til virus- og bakteriesmitte gjennom produkter.

Sikkerheten til et materiale er en verdi uansett applikasjonstype; Parx-teknologien tilfører en viktig teknisk egenskap for alle applikasjoner. Vi i ZINCIN AS har allerede integrert teknologien i mange typer produkter, og flere kommer. 

 

Mot mugg, misfarge, sopp og råte

Teknologien fungerer også mot muggvekst. Å forhindre muggvekst, betyr å forhindre misfarging, forhindre sopp og råte. Det at vi gir produktet denne egenskapen gjør at  produktet får lengre levetid eller holdbarhet og virker desinfisert og sterkere. 

 

Rør & avløp

Forhindrer tette avløp, lekasjer og gir sikkerhet når det kommer til vannkranen eller annen vannforsyning. Ved å forbedre den mekaniske egenskapen til plastikken med vår teknologi, gir dette resultatet som forhindrer dannelse av biofilm eller annen bakterievekst i ditt avløp- dermed slipper du også tette rør som igjen gir lekasje og uforutsette utgifter. Det forbedrer også rørene og gir det en egenskap som beskytter mot legionella, som gror godt i slike systemer.