top of page

Bruksområder

Teknologien reduserer bakterier og virus på overflatene i produktene den er integrert i helt uten bruk av giftstoffer. Den lekker ikke ut av produktet den er integrert i, opprettholder sin egenskap like lenge som produktet eksisterer, og har ulike egenskaper i forhold til bruksområdet til hvert enkelt produkt den integreres i. Ulike tester/forsøk viser at produkter med teknologien integrert også er enklere å resirkulere.

Havbruk
Garn

Clean+Protect® reduserer groing av alger eller andre organismer som man finner innenfor havbruk. Det er gjennomført studier på bl.a fiskegarn og flyteelementer i Norge i snart ett år, samt et stort eksperiment over en periode på 15 måneder i sydligere strøk. Disse konkluderer med en kraftig redusert algevekst og skadelige vannbakterier sammenlignet med tilsvarende produkter hvor Clean+Protect® ikke er integrert, og som igjen bidrar til økt dyrevelferd og mindre vedlikehold av oppdrettsinstallasjoner hvor teknologien er integrert. 

Rør og avløp

BioPipe_3.png

Clean+Protect® reduserer/forhindrer tette avløp og lekkasjer i avløpsrør, og sikrer vannforsyning i rør benyttet til det formålet. Det er påvist i mange ulike tester og bruksområder gjennom mange år at teknologien gir en vesentlig forbedring av plastens mekaniske egenskaper, og som igjen forhindrer dannelse av biofilm eller vekst av andre bakterier i avløpssystemet. Dette kan også gi en vesentlig fordel som kan beskytte mot f. eks. legionella.

Transportemballasje

Lagerarbeider med walkie talkie

Materialer kan forverres betydelig av bakterier og mugg. Produktets egenskaper kan påvirkes av synlige flekker, misfarging og dårlig lukt. Ved å redusere eller forhindre mugg og bakteriervekst vil overflaten bli mer hygienisk, og det vil også hindre eldring av materialet. Teknologien vil kunne bidra til å bevare materialets styrke og farge, noe som igjen øker produktets generelle kvalitet og levetid.

Matemballasje
Food_safety_optimized.jpg

Clean+Protect® brukt i emballasje til f. eks. vakuumpakkede produkter bidrar til forlenget holdbarhet og smak- og luktopplevelse. Teknologien er nøye testet i mange forskjellige typer produkter og bransjer.Den fungerer utmerket i alle typer emballasje i PP, PE og PET plast. Forhindrer krysskontaminering, bakterievekst og dannelser av biofilm eller annen uønsket vekst og minsker vond lukt.

Tekstil

Brettede hvite ark

Clean+Protect® i tekstilprodukter er veldig spennende på flere områder. Den reduserer muligheten for dannelse og spredning av bakterier/virus på tekstiler, og som resultat av dette ses en vesentlig reduksjon av vond lukt som ofte er forårsaket av bakterier/virus på tekstiler. Den vaskes ikke ut, og er nå den eneste teknologien i verden som man vil ha lov til å bruke i tekstiler for å redusere bakterier/virus og vond lukt.

Forbedret hygiene

disinfection-5874927_1920.jpg

Særlige under pandemien fikk man se hvordan kontaktsmitte gjennom overflater kan bidra til økt smitte. Clean+Protect® kan være en stor "game changer" hvis denne teknologien integreres i flest mulig produkter som mange tar på, og hvor det vanskelig å rengjøre ofte nok. Eksempler på dette kan være dørhåndtak, knapper i heiser, minibanker, plastbokser i sikkerhetskontrollen på flyplasser m.fl. Det finnes veldig mange studier og publikasjoner som bekrefter utfordringer knyttet til virus- og bakteriesmitte gjennom overflater på produkter.

Våre produkter

Zincin AS utvikler produkter med selvrensende egenskaper som beskytter mennesker mot usynlige trusler. Bak hvert eneste produkt ligger en revolusjonerende, patentert teknologi som gjør materialer motstandsdyktige mot skadelige bakterier og virus.

Grønnsaker_emballasje_red_1.jpg

Forpakning frukt og grønt

Bidrar til å maten ferskere og øker varigheten på produktet. Reduserer også risiko for sopp i allerede pakket produkt. 

sewer_pipes_plastic_black2.png

Bio Pipe™

Bio Pipe ™ rør utviklet i 2015 bevist å redusere biofilm i kondens-dreneringen av kjølesystemer. Ved bruk av disse rørene halverer du vedlikeholdsrutinene og lekkasje grunnet biofilm

sealed_meat_test.jpg

Forpakning til fisk og kjøtt

Forhindrer bakterievekst,  dannelser av biofilm samt minsker vond lukt. Teknologien er næringsmiddelgodkjent og kan benyttes i vakuumforsegling.

prev15.jpg

FFP2 masker

Gjenbrukbare og vaskbare FFP2 masker til helsesektor, matproduksjon/kjøkken eller byggebransjen.

Har du et produkt du ønsker teknologien i?

Kunne du tenke deg å tilby noen av overstående produkter til dine kunder. Ta kontakt for å få priser tilknyttet ønsket produkt enten via telefonnummer nederst på siden eller igjennom vårt kontaktskjema

bottom of page