top of page

Om teknologien

En revolusjonerende biokompatibel og patentert teknologi som gjør materialer motstandsdyktige mot bakterier, virus og biofilm.

Ingen kjemiske stoffer

Hva er biocider?

Biocider brukes til å kontrollere skadelige og uønskede organismer og mikroorganismer. Detter er kjemiske stoffer som dreper ikke bare patogener, de dreper også ikke-patogener, noe som betyr at de også kan være farlige for mennesker. Det finnes en rekke forskjellige biocidstoffklasser. Minst 30% av biocidene er hormonforstyrrende, vedvarende, giftige for vannorganismer eller kreftfremkallende.

Clean+Protect™ produseres ved hjelp av kroppens eget sporelement sink, slik det er til stede og fungerer i det øverste laget av menneskets hud. Det er dette sporelementet som skaper hudens forsvarsmekanisme mot bakterier og virus. Med teknologien gjenskaper vi en lignende forsvarsmekanisme i plast og polymerer uten å bruke kjemikalier eller andre giftige 

biocides_laboratory_opt.jpg
Silver-Nanoparticle-Nano-Silver-Powder.jpg

Ingen sølv

Hva er nanosølv?

Sølv og Nano-sølv er de vanligste løsningene som brukes i dag for å gjøre produkter antimikrobielle. Men vi må innse at sølv kan være giftig og bidrar til antibiotikaresistens.

Sølv nanopartikler kan absorberes gjennom lungene, tarmen og gjennom huden i sirkulasjon og kan således nå organer som lever, nyre, milt, hjerne, hjerte osv. Nanosølv kan forårsake milde øyne og hudirritasjoner. Det kan også fungere som et mildt allergen av huden. Innånding av sølvnanopartikler påvirker hovedsakelig lungene og leveren. Det ble demonstrert at sølvnanopartikler kan være genotoksiske for pattedyrceller.

Clean+Protect™ bruker ingen kjemikalier eller skadelige stoff. Den er godkjent til bruk mot næringsmidler, fullstendig biokompatibel, giftfri og 100% sikker.

Ingen nanopartikler

Nanopartikler er ekstremt små, mindre enn 100 nanometer i diameter. Dette betyr at de er veldig vanskelige å kontrollere og alltid kan komme ut av materialet de har blitt lagt inn i. De kan lett passere gjennom veggene i indre organer og havne i hjernen, hjertet, leveren, lungene og mange andre vitale organer. Forskning viser at nanopartikler fester seg til humant vev og kan utløse betennelsesreaksjoner i celler.

Hva er nanopartikler?

Nanopartikler kan være veldig kraftige og uforutsigbare, og alt kraftig som er vanskelig å kontrollere, bør vurderes veldig nøye før bruk. Clean+Protect™ bruker ikke nanopartikler eller nanomaterialer. Teknologien er i mikrometrisk skala, og med dette har vi full kontroll på egenskaper og funksjonalitet. Den realiserer en iboende, inert egenskapsforandring i og på overflaten av materialet. Det er ikke noe migreringsprinsipp som skaper den selvrensende effekten. Teknologien migrerer ikke ut av materialet den er integrert i.

Kobler prikker
bottom of page