ZincIn AS skal presentere og distribuere både eksisterende og nyutviklede produkter som inneholder Parx unike teknologi. Basert på vår erfaring og kompetanse vil vi bidra i forhold til design/utvikling, forskning, simulasjoner/styrkeberegning/testing (materialteknologi), termo- og væskedynamiske krefter, modell- og prototypebygging, patentering, produksjon og markedsføring. Teamet bak ZincIn AS har mer enn 30 års erfaring relatert til innovasjonsarbeid og etablering av distribusjon. Gjennom eierstruktur og partnerskap er relevante fagdisipliner ivaretatt for å kunne etablere nye bærekraftige konsepter og/eller produkter. Vi mener at teknologien og samarbeidet med Parx Materials vil være til stor nytte for hele verden.

EMPLOYEES IN ZINCIN

kjetil

Kjetil Christoffersen

CEO of ZincIn
Product developer

Picture tuva

Tuva Christoffersen

Technical leader
MSc in Material- and nanotechnology