top of page

Om oss

I 2015 kom grunnlegger av selskapet, Kjetil Christoffersen, i kontakt med et miljø/selskap i Nederland i forbindelse med utvikling av et nytt helsefremmende produkt til barn. Kjetil Christoffersen står bak åtte patenter og har arbeidet i over 30 år med produktutvikling/innovasjon. Det ble etablert et samarbeid med miljøet i Nederland på utvikling og bruk av deres teknologi som fikk navnet Clean+Protect®, og i 2019 ble selskapet Zincin AS etablert som resultat av dette samarbeidet.

Produkter, deler og materialer laget ved hjelp av Clean+Protect® er trygge for mennesker, trygge for dyr og trygge for miljøet. Vi jobber kontinuerlig med å få med så mange aktører som overhodet mulig på laget. Det være seg alt fra produsenter og distributører av produkter, til næringslivsorganisasjoner, direktorater etc. Selv om vi er et ungt selskap har vi allerede på plass partnere/aksjeeiere i både Hong kong, Nederland og Norge. Utover dette samarbeider vi med organisasjoner som bl.a Matvett.no, Hold Norge Rent, Waste Free Ocean m.fl.

Vi har også tett samarbeid med meget dyktige aktører innen design (både produkt og grafisk), utvikling, forskning, testing, materialteknologi, modell- og prototypebygging, patentering, produksjon og markedsføring.

vre_Eikervei_14.png
bottom of page