top of page
Næringsmiddelgodkjent, solid, trygg og bærekraftig

Revolusjonerende teknologi

Clean+Protect® er navnet på en biokompatibel selvrensende teknologi som gjør materialer motstandsdyktige mot bakterier, virus (bl.a. Sars-CoV-2) og biofilm. Den er næringsmiddelgodkjent og patentert i 43 land. Dette er noen av bakteriene den er testet mot:

Staphylococcus Aureus (gram+)
Escherichia Coli (E. Coli) (gram-)
Acinetobacter Baumannii
Pseudomonas Aeruginosa
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
(MRSA)

Staphylococcus epidermidis
Enterobacter Cloacae
Clostridium Difficile
Candida Albicans
Salmonella
Listeria

Zinc_tablet_optimized.jpg
Kvinneforsker

Teknologiens bruksområder er tilnærmet like allsidig som det finnes produkter i verden. Den reduserer bakterie- og virusvekst gjennom å skape renere overflater på produktene hvor teknologien integreres. I produkter som rør til kjøleanlegg, vannforsyning og avløp ser man ingen antydning til biofilm, -selv uten noen form for vedlikehold/rengjøring/service. Store selskap som bl.a. Lidl og ALDI benytter teknologien i avløpsrørene til sine kjøleanlegg - både lukkede og åpne system.

accredia-logo.png
Kaken-Logo.png
sgs-logo-1024x488.png
TuV-Sud-Logo.png
guang-dong-detection-logo.png
FAQ

FAQ

bottom of page