Ikke-giftig antibakteriell teknologi som er næringsmiddel-godkjent og patentert i 43 land. Reduserer bakterier i produkter med 99,3% eller mer. Sertifisert ISO 22196

Reduser sykdom og smitte gjennom å bruke vår mikrobiologiske teknologi som er ISO-sertifisert i.h.t ISO22196 og JIS Z8001. Den migrerer ikke (lekker ikke ut) av produktene den integreres i. Teknologien etterligner forsvarsmekanismen til menneskets hud og produseres ved hjelp av kroppens eget sporelement.

Kvalitetskontrollert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Testrapporten oppsummere resultatene fra undersøkelser iht. EN 14683 – Medisinske ansiktsmasker:

På bakgrunn av testresultatene konkluderes det med at det testede produktet oppfyller kravet til bakteriell filtreringseffektivitet på minimum 70% eller mer.

Vi er også i kontakt med store aktører tilknyttet helsesektoren som også ønsker våre munnbind, og det jobbes for å få frem produkter til medisinsk sertifisering.

BRUKSOMRÅDER

Teknologien er klar for flere plastmaterialer som benyttes i alt fra medisinsk utstyr til matemballasje. Det er imidlertid fullt mulig å utvikle teknologien til å fungere i andre typer materialer også, og vi har flere spennende prosjekter og produkter på gang. I alle våre produkter legger vi vekt på god funksjonalitet sammen med et tidsriktig design. Vi er så heldige å samarbeide med produktutviklere og designere som har oppnådd internasjonale priser for sine arbeider.

TEKNOLOGIEN

En revolusjonær biokompatibel teknologi – reduserer bakterier med 99% eller mer innen 24 timer – målt i henhold til ISO22196 og JIS Z2801.

Saniconcentrates™ er laget av patenterte innovative teknikker som hittil har oppnådd patent i 43 land. Ved hjelp av Saniconcentrates™ blir overflaten av produktene mer motstandsdyktige mot angrep av mikrober og bakterier. Produkter behandlet med vår teknologi inneholder ingen biocider (ref. kjemiske stoffer som dreper levende organismer). De oppnår en egenendring på mikrometrisk skala som resulterer i antiseptiske og antibakterielle egenskaper gjennom overflatens mekaniske/fysiske egenskaper.

BIOMIMIKK

HENTET FRA NATUREN

Vi har utført omfattende biomimetisk forskning i samarbeid med anerkjente universiteter og har utviklet en unik måte å skape Sanipolymers ™ på. Vår teknologi er basert på biomimikk – den er hentet fra naturen. Naturen kan gjøre fantastiske ting, så hvorfor ikke benytte dette for å skape bærekraftige løsninger.

INGEN TUNGMETALLER - KUN TILLATTE STOFFER

Sølv og nano-sølv er de vanligste løsningene som brukes i dag for å gjøre produkter antimikrobielle. Men vi må innse at sølv er giftig for alle levende celler og bidrar til antibiotikaresistens. Nano-sølv lekker spesielt ut av produktet slik at det kan inhaleres eller fordøyes, og påvirker blant annet våre avløpsbehandlingsmetoder.

MIKROMETRISK SKALA I KONTROLLERTE FORMER

Nanopartikler er små, veldig små. Så små at de ikke kan kontrolleres. Det betyr at de alltid vil kunne gå ut av materialet de har blitt satt inn i. Nanopartikler kan være veldig kraftige, og noe kraftig som ikke kan styres bør vurderes veldig nøye. Av disse grunnene er vår teknologi utviklet basert på andre kriterier enn nanopartikler eller nanomaterialer. Vår teknologi er i mikrometrisk skala, og hvor vi oppnår å ha full kontroll.

TESTPROSESSEN

Flate plastdeler på 50x50x10mm er laget av behandlet og ubehandlet materiale. En spesifisert dose av bakteriene plasseres på både de behandlede og ubehandlede plastdelene, og begge blir plassert i inkubering i 24 timer ved 35 ° C og en relativ fuktighet på ikke mindre enn 90% (ideelle betingelser for at bakteriene vokser). Etter inkuberingsperioden undersøkes prøvene, og antallet av levedyktige bakterier bestemmes. En foreskrevet ligning registrerer resultatene som viser forskjellen i levedyktige bakterier på de behandlede og ubehandlede plastdelene.

Rull til toppen
nb_NONorwegian